Ons koor

Popkoor Huizen ’NJoy is een enthousiast gemengd popkoor met leden afkomstig uit het hele Gooi. Het popkoor is opgericht in september 2006. We zingen met veel plezier popsongs vanaf de jaren 60 tot aan hedendaagse moderne popnummers. Naast zang besteden wij ook aandacht aan koorpresentatie, waarbij de popnummers worden voorzien van afwisselende settingen en eenvoudige choreografieën


Onze optredens
De optredens van Popkoor Huizen ’NJoy zijn zeer divers. Met enige regelmaat laten wij van ons horen tijdens culturele festiviteiten in Huizen, maar ook daarbuiten, zoals het deelnemen aan de Paradiso korendagen en andere korenfestivals. Tijdens onze optredens worden wij veelal begeleid door een professionele band, die een fantastische muzikale aanvulling biedt op de nummers die we zingen.

Het bestuur
Het bestuur van ons koor wordt gevormd door de volgende personen.
– voorzitter: Bettie Kamer
– secretaris: Ruud Borst
– penningmeester: Rosemary van den Esschert
– algemeen lid: Richard van der Beek
– algemeen lid: Cor Heijnen
Meer informatie over het bestuur en de commissies vind je in de Bestuurswijzer en Commissies 2014

De dirigent
Sinds Januari 2017 staat ons koor onder de leiding van Rolinde Zieverink. Geboren in Duitsland, speelde ze al op 5-jarige leeftijd piano. Rolinde heeft altijd in koren gezongen en is al jong begonnen met het begeleiden van koren. Opgegroeid in een gezin waar iedereen in de muziek zit (beide ouders ook werkzaam als dirigent), is ze op 16-jarige leeftijd gestart met haar studie Docent Muziek aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede. Tijdens deze studie kwam Rolinde er achter dat zij het werken met groepen heel leuk vindt en daar in elk geval mee door wil. In die tijd ging ze haar eerste eigen koren leiden.

Omdat Rolinde meer wilde dan alleen het docentschap is ze begonnen met de studie muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar studeert zij nu nog steeds in combinatie met een studie Koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam. Behalve Popkoor ‘NJoy leidt Rolinde The Joy in Bennekom, Zanggroep Exclusief in Arnhem en Gospelkoor Freedom in Raalte.