Ons koor

Popkoor Huizen ’NJoy is een enthousiast gemengd popkoor met leden afkomstig uit het hele Gooi. Het popkoor is opgericht in september 2006. We zingen met veel plezier popsongs vanaf de jaren 60 tot aan hedendaagse moderne popnummers. Naast zang besteden wij ook aandacht aan koorpresentatie, waarbij de popnummers worden voorzien van afwisselende settingen en eenvoudige choreografieën

 

Onze optredens
De optredens van Popkoor Huizen ’NJoy zijn zeer divers. Met enige regelmaat laten wij van ons horen tijdens culturele festiviteiten in Huizen, maar ook daarbuiten, zoals het deelnemen aan de Paradiso korendagen en andere korenfestivals.

Het bestuur
Het bestuur van ons koor wordt gevormd door de volgende personen.
– voorzitter: Bettie Kamer
– secretaris: Rosemary van den Esschert
– penningmeester: Cor Wijnja 
– algemeen lid: Arlette Bakker
– algemeen lid: Inge van der Vegt

Op dit moment zijn  wij op zoek naar een nieuwe dirigent. Bent u dirigent, of kent u een dirigent die ruimte in de agenda heeft voor een supermooi popkoor? mail of bel dan gerust met Bettie Kamer,
email: popkoor.huizen@gmail.com of tel: 06-21 51 50 55