Help mee!

Om vele enthousiaste cursisten te krijgen, hebben we voldoende inschrijvingen nodig. Help mee om deze posters te verspreiden! Denk je dat er op jouw sportvereniging mensen zitten die graag willen zingen? Hang daar dan een poster op! Je kunt ook posters hangen op:

– Muziekvereniging
– Scholen
– Buurthuizen
– Kinderdagverblijf
– Hobbyvereniging
– Supermarkt
– Kerk
Alvast bedankt voor je hulp!

Download hier de poster.